معاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی ترویج، توسعه و ارتباطات روستایی برگزار می کند
آیین معارفه دانشجویان ورودی 1402، زمان: سه شنبه 9 آبان ساعت 10 تا 12اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
 سایت خبری معاونت فرهنگی_اجتماعی
 کانال ایتای معاونت فرهنگی_اجتماعی
 سامانه فرهنگی معاونت فرهنگی_اجتماعی


ارسال شده در مورخه: 06-08-1402


ارتباط با ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-